Slow Food Illes Balears
Ca'n Xisco Morata. Crestaitx, Sa Pobla © SFIB'08

Què fem

Des de Slow Food Illes Balears treballem per restablir i recuperar la lògica alimentària que durant segles ha configurat i enriquit l'entorn i el patrimoni gastronòmic de les nostres illes.

Apostem per un model ampli capaç de diversificar el sistema econòmic imperant, revaloritzant i reforçant l'oferta del sector agroalimentari, convertint-la en una veritable alternativa per mantenir la gastronomia local com a part de la nostra identitat cultural i del nostre desenvolupament sostenible.

Treballem per garantir una major sobirania alimentària, i al temps afavorir la conservació del paisatge i de l'entorn. Així, donem suport al sector primari, contribuint a la creació d'un relleu generacional. Volem promoure l'augment de la producció d'aliments locals, ecològics i artesanals, garantia de preservació de l'equilibri dels ecosistemes. I contribuir al creixement d'una economia local i sostenible, conscients de la creixent demanda per aquest tipus d'activitat i productes.

Cartier Replica Watches

Per tot això, aquests són els nostres objectius:

- Promoure els aliments bons, nets i justs: productes locals, d'alt valor organolèptic, en risc de desaparició, resultants d'una producció que defensa la biodiversitat agroalimentària, i que proporcionin una retribució i unes condicions de treball dignes als pagesos.

- Defensar la biodiversitat agroalimentària local: salvaguardar el patrimoni de llavors tradicionals, les varietats vegetals, les races autòctones animals i els coneixements ancestrals del medi rural i marí.

- Conservar els protocols d'elaboració tradicionals i artesans: establir amb els productors un protocol compartit sobre tècniques de producció i objectius de qualitat, garantint un futur viable per a aquests aliments.

- Connectar als productors amb el consumidor final, promovent l'establiment d'una cadena curta.

- Connectar en xarxa a les comunitats productores d'aliment a través de Terra Madre Illes Balears.

- Promoure que alguns aliments locals entrin a formar part del catàleg internacional Arca del Gust de Slow Food.

- Portar a terme projectes d'Educació del Gust. La degustació és una experiència instructiva i de presa de consciència.

- Portar a terme projectes d'Ecoalfabetització: els nins són agent i motor de canvi. Ensenyar-los els principis de la sostenibilitat a través de l'hort escolar, amb un recorregut de la llavor al plat.

- Col·laborar amb altres entitats, organismes públics i associacions a favor de la sobirania alimentària local.

En els nostres projectes tractem aquests objectius i aspectes de manera que siguin gestionats com un recorregut que va de la llavor al plat. Així es reflecteix en campanyes com ara la recuperació del Pebre Bord de Tap de Cortí o Fruiters d’un Temps.

Heus aquí la nostra visió:

IWC Replica Watches

  • Agricultura, ramaderia i pesca tradicionals. Són les activitats de producció que millor garanteixen l'equilibri ambiental i els aliments més saludables, prescindint de l'ús de tòxics, pesticides i de mètodes intensius, monocultius o sobreexplotació.
  • Biodiversitat agroalimentària local. Disposem d'un enorme patrimoni de varietats locals i races autòctones que són les que millor s'adapten al nostre clima i territori. Aquest patrimoni està en perill d'extinció i hem de protegir-lo.
  • Paisatge i el territori. Històricament els pagesos han configurat el nostre paisatge, i són els agents principals que treballen per conservar-lo.
  • Tradició i cultura. La producció tradicional i artesanal d'aliments locals és indissociable de les nostres tradicions i cultura, memòria i educació del gust.
  • Innovació social. Defensem una nova relació amb els productors d'aliments per apropar-los als consumidors o coproductors. Això implica unes noves relacions interpersonals amb els pagesos, que configuren un col·lectiu d'imminent exclusió social: cada vegada hi ha menys productors i la seva edat mitjana està per sobre dels 63 anys.
  • Comerç local i just. En un món globalitzat, l'economia de mercat mostra les seves limitacions quant a una justa distribució dels beneficis, la gestió de recursos i el seu impacte ambiental.
  • Consum conscient i responsable. Les nostres decisions en matèria d'alimentació provoquen efectes directes sobre el mercat i, per tant, sobre la producció alimentària. Les nostres opcions diàries poden ser dirigides a benefici del paladar, de l'equilibri ambiental i de la societat. L'aliment entès com a plaer, presa de consciència i de responsabilitat.
  • Neogastronomia. La neogastronomia considera que bolsos de imitacion és possible mantenir una relació responsable i d'ampli espectre amb l'aliment, tot combinant el plaer gastronòmic i l'interès per la cultura del menjar i del vi amb el desig de defensar la biodiversitat dels aliments i de la natura. Considera l'acte de menjar no només una necessitat biològica, sinó també un plaer convivial a compartir amb els altres.


Patrocina:

© 2010/ - Slow Food Illes Balears - SFIB.
Diseño web: Fundicion.es