Slow Food Illes Balears
Pà moreno de blat xeixa, Pollença © SFIB'09

Projectes

Guía de productos buenos, limpios y justos en Baleares

En el 2009 publicàrem la Guia d'aliments bons, nets i justs, el primer mapa de la producció balear d'aliments ecològics, locals, de producció artesana, de temporada i de comerç just.

Aquest directori s'ha convertit en un referent per al producte local, de qualitat i artesà de Balears, i en una formidable eina de comercialització i venda directa per als productors, ajudant a fomentar la presència de la cadena curta.

La guia presenta l'aliment com a sinònim de plaer, presa de consciència i de responsabilitat. El consum es transforma en un acte de coproducció: els consumidors informats sobre l'impacte de les seves decisions de compra en les lògiques de producció agrícola, el benestar dels productors i l'estat dels ecosistemes, es converteixen en coproductors. Per a ells els aliments han de ser bons, nets i justs:


Què és un aliment bo, net i just?

L’enfocament de Slow Food sobre la producció agroalimentària i la gastronomia parteix del concepte de qualitat alimentària. Aquesta pot definir-se sobre la base de tres elements fonamentals i interrelacionats, sintetitzats en l’eslògan “bo, net i just”.

www.holatime.me

Bo. Té relació amb el gust, és bo allò que proporciona plaer als sentits, tot això entès com un tret indissociable de la identitat i de la cultura gastronòmica local: producte tradicional, local, de temporada, de sabors oblidats, en risc de desaparició…

Net. L'aliment net és produït i consumit de forma respectuosa i sostenible, tenint en compte tot el cicle de producció i l'ecosistema en el seu conjunt. És un aliment sostenible amb efectes positius sobre la nostra salut, el benestar animal, la biodiversitat agroalimentària, el paisatge, el canvi climàtic…

Just. És un concepte vinculat a l'organització del treball i del mercat, que han de garantir preus accessibles als consumidors, un benefici econòmic just als productors i el protagonisme que aquests mereixen..

El projecte comptà amb el suport de la Conselleria de Comerç i de la Successió Miró, que cedí gratuïtament els drets de avancées répliques hublot classic fusion reproducció de l'obra de Joan Miró “Hort amb ase” (1918) en l'anvers de la guia. El tiratge fou de 20.000 exemplars, amb versió on-line en format PDF.

 

 Patrocina:

© 2010/ - Slow Food Illes Balears - SFIB.
Diseño web: Fundicion.es