Slow Food Illes Balears
Blat xeixa, Ecomercat de Santa Maria © SFIB'07

De la tierra a la mesa, de la semilla al plato

La nostra concepció de l'aliment és una aproximació multifacètica, un enfocament conscient del fort vincle entre plat, planeta, persones i cultura. Fomentem una relació responsable i d'ampli espectre amb el menjar, tot combinant l'interès per la cultura del menjar i el vi i el plaer gastronòmic amb el desig de defensar la biodiversitat alimentària: l'hedonisme responsable. Considerem l'acte de menjar no només com una necessitat biològica, sinó també com un plaer a compartir amb els altres. Les nostres decisions en matèria d'alimentació provoquen efectes directes sobre el mercat i, per tant, sobre la producció alimentària, i les nostres opcions poden ser dirigides a benefici del paladar, de l'ambient i de la societat.

 

Bo, net i just

 

 

Què és un aliment bo, net i just? L'enfocament de Slow Food sobre la producció agroalimentària i la gastronomia parteix del concepte de qualitat alimentària. Segons Slow Food la qualitat alimentària orologi replica italia es pot definir sobre la base de tres elements fonamentals i interrelacionats, sintetitzats en l'eslògan “bo, net i just”.

vinyl wraps Bo. Té relació amb el gust, és bo allò que proporciona plaer als sentits, tot això borse firmate imitazioni perfette entès com un tret indissociable de la identitat i de la cultura gastronòmica local: producte tradicional, local, de temporada, de sabors oblidats, en risc de desaparició… 

Net. L'aliment net és produït i consumit de forma respectuosa i sostenible, tenint en compte tot el cicle de producció i l'ecosistema en el seu conjunt. És un aliment sostenible amb efectes positius sobre la nostra salut, el benestar animal, la biodiversitat agroalimentària, el paisatge, el canvi climàtic…

Just. És un concepte vinculat a l'organització del treball i del mercat, que han de garantir preus accessibles als consumidors, un benefici econòmic just als productors i el repliche orologi svizzeri protagonisme que aquests mereixen.

 

 Patrocina:

© 2010/ - Slow Food Illes Balears - SFIB.
Diseño web: Fundicion.es